Csapadékvíz-elvezetés / Csapadékvíz-elvezetés Sótony községben

Csapadékvíz-elvezetés Sótony községbenCsapadékvíz-elvezetés Sótony községben
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00018
Kedvezményezett neve: Sótony Község Önkormányzata 
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Sótony községben
Szerződött támogatás összege: 57 000 000 Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
Projekt fizikai befejezési dátuma: 2023.03.31.

 

Sótony Község Önkormányzata „Csapadékvíz-elvezetés Sótony községben” címmel pályázatot nyújtott be 2021.01.29- én (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00018), a TOP-2.1.3-16 jelű, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” tárgyú felhívásra. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2021.08.24-én kelt, “Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról” tárgyú támogatói döntésének értelmében a pályázat támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2021.10.07. -án hatályba lépett, a projekt megvalósítására a következő közel másfél évben került sor, mely 2023. március 31-én sikeresen zárult.

A projekt célja Sótony községben a Kossuth Lajos utca, Fő utca és a Táncsics utca egyes szakaszain a csapadékvíz-elvezetés megoldása volt, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

Átfogó célként fogalmaztuk meg Sótony Községben a Kossuth Lajos utca, Fő utca és a Táncsics utca egyes szakaszain a csapadékvíz-elvezetés megoldását, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentését, megelőzését, mely megvalósításra is került.

Általános fejlesztési igényként merült fel, hogy a családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges részeken zárt elvezető rendszer felújításával és átalakításával kell összegyűjteni és elvezetni a befogadókig. A fejlesztési igényre válaszolt a megvalósult projekt, a csapadékvíz elvezetése a befogadókig megtörtént a projekt által.

A projekt előtt meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem volt megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges volt ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudta volna a pályázati forrás nélkül. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentette, és ezzel biztosítja a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javította a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

A beruházás előtti állapotot a csatolt fájlok tartalmazzák.

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. augusztus 26-án, a legalacsonyabb ajánlati árat adó GEOMÉ Kft.-vel (9751 Vép, Dózsa György utca 42.) aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2022. szeptember 22-én zárult. A kivitelezés ezek után megkezdődött.

 

2022. október 24.

A kivitelezési tevékenység 50%-os készültséget ért el, melyet a műszaki ellenőr igazolt le.

Ehhez a fényképes dokumentáció is feltöltésre került. 

A munkaterület átadási eljárás lezárulta után a kivitelezési munkálatok 2022. október 3-án megkezdődtek.

A kivitelezés 2022. október 24-én az 50%-os készültséget elérte.

Az elvégzett munkák:

A munkálatok a Táncsics és Kossuth utcák területén a közművek feltárásával, a meglévő mederlap burkolat bontásával és a bontott anyag elszállításával kezdődtek. Ezt követően a CS-3-0-0 jelű levezető területén megkezdődtek a földmunkák, a meglévő műtárgyak elbontása és a Ø60 cm talpas új betoncsövek fektetése. Ezzel párhuzamosan a nyílt árkok iszapolása és a föld elszállítása is folyamatosan haladt. A munkaárok kiemelésével és árokszelvények kialakításával párhuzamosan megindult a kapubejárók csőátereszeinek és az azokat lezáró előfejek beépítése. A kapubejárok építésének előrehaladtával megindult az árokburkolatok építése a burkolatok beton lezáró bordájának készítésével együtt. Az árokburkolatok építése mellett a padkafolyóka építése is elkezdődött a zárt csatorna szakaszon.

Fényképek a munkákról: https://drive.google.com/drive/folders/17aKNbpwLc3PY3HIyXpCaaiwPzRyfk9QG?usp=sharing

 

2022. november 23.

A kivitelezési tevékenység 100%-os készültséget ért el, melyet a műszaki ellenőr igazolt le.

Ehhez a fényképes dokumentáció is feltöltésre került.

Az elvégzett munkák:

A munkálatok a Táncsics utca területén a padkafolyóka építésével folytatódott. Ennek befejezését követően kiépítésre kerültek a beton víznyelőaknák, átereszek és a mederelemek lezáró bordáinak monolit betonozásai. Ezzel párhuzamosan a kapubejárók csőátereszeinek és az azokat lezáró előfejek beépítése is befejeződött a Kossuth utca területén. A kapubejárok építésének előrehaladtával folytatódott az árokburkolatok építése a burkolatok beton lezáró bordájának készítésével együtt. A betonozási munkák végeztével helyreállításra kerültek a kapubejárók eredeti állapotban, valamint elkészültek a közúti padkák helyreállításai.

A kivitelezés készültség foka 2022. november 23. állapot szerint: 100 %, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került.

Fényképek a munkáról: https://drive.google.com/drive/folders/1-GYyUZJ_598Ln2fnTVn9MOXimSGbseNv?usp=sharing

A projekt teljes mértékben megvalósult, a tervezett célokat elértük!Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Sótony Község Önkormányzata - Magyar