Csapadékvíz-elvezetés / Csapadékvíz-elvezetés Sótony községben

Csapadékvíz-elvezetés Sótony községbenCsapadékvíz-elvezetés Sótony községben

Projekt célja:

Sótony községben a Kossuth Lajos utca, Fő utca és a Táncsics utca egyes szakaszain a csapadékvíz-elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

 

Átfogó cél:

• Sótony Községben a Kossuth Lajos utca, Fő utca és a Táncsics utca egyes szakaszain a csapadékvíz-elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése.

Specifikus célok:

• Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Kossuth Lajos, a  Fő utca és a Táncsics utca egyes szakaszain

• A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól

• Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől

        

Általános fejlesztési igény:

A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges részeken zárt elvezető rendszer felújításával és átalakításával kell összegyűjteni és elvezetni a befogadókig.

 

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Sótony területén a Kossuth és Táncsics utcai csapadékvíz-elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken a zárt rendszer átalakításával és ezen csapadékvíz- elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével az érkező jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

A beruházás előtti állapotot a csatolt fájlok tartalmazzák.Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Sótony Község Önkormányzata - Magyar