Téli rezsicsökkentés igénylése

2018. szeptember 03., 14:42
Téli rezsicsökkentés nem gázzal fűtők részére

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásról

Tisztelt Lakosság!

A Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgázt nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentésben, háztartásonként megkaphassák az

egyszeri természetbeni támogatást.

Fontos, hogy támogatásra csak azok a háztartások jogosultak, amelyek korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek!

A GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK részére a támogatás a gázszámlában jóváírásra került, így ezek a háztartások ABBAN AZ ESETBEN SEM JOGOSULTAK TÁMOGATÁSRA, HA FÁVAL FŰTENEK! A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások sem jogosultak az igénybejelentésre.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján HÁZTARTÁSONKÉNT EGY IGÉNYBEJELENTÉS nyújtható be a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban illetve Sótony Község Önkormányzatának Hivatalában

LEGKÉSŐBB 2018. OKTÓBER 15. (HÉTFŐ) NAPJÁIG,

amely határidő elmulasztása JOGVESZTŐ! (Háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa/szén/PB palackos gáz/PB tartályos gáz/fűtőolaj/pellet/brikett), ami később már nem módosítható.

Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye! A nyomtatvány átvehető a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Sótony Község Önkormányzatának Hivatalában és letölthető a www. sotony.hu honlapról (https://sotony.hu/hu/letoltesek/nyomtatvanyok).

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív és szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban és rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat ellene szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 

Nyőgér, 2018. szeptember 3.

                                                                                                                                           

(:Dr. Lendvai Róbert:)

            jegyző« Vissza az előző oldalra!


Sótony Község Önkormányzata - Magyar