Magyar Falu Program / Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztéseÖnkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Magyar Falu Program

ÖNKORMÁNYZATI TEMETŐK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE - 2021

SÓTONYI TEMETŐ FEJLESZTÉSE

 Sótony Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021" című MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírására 2021. május 5-én nyújtott be pályázatot.

Sótony Község Önkormányzata az általa fenntartott temetőben, a meglévő ravatalozótól különálló, új építésű urnafal és kerítés építésére pályázott sikerrel a Magyar Falu Programban. A hagyományos temetkezés mellett, igény jelentkezett az urnás temetkezésre is. Az urnafülke helyét az Önkormányzat a temető észak-keleti sarkába, a Fénykereszt mellé jelölte ki.

Az Önkormányzat a kivitelező kiválasztásáról 2022. január 26-án döntött. 2022. február 8-án köttetett meg a szerződés urnafal építésére és új, táblás kerítés létesítésére a Pető-Bau Kft.-vel.

A munkaterület átadása 2022. február 8-án megtörtént. A kivitelező a munkákat február-március hónapban elvégezte. Az elkészült munka szakmai tartalma egy új 23 db-os dupla és 4 db 1-es férőhelyes urnafal, előtte térkövezett területtel, valamint 2 db paddal volt. A régi drótfonatos kerítés elbontásra került és a keleti szakaszon új, táblás zöld színű kerítés épült meg 38 méter hosszban.

A műszaki átadás-átvétel 2022. március 29-én megtörtént.

A kivitelezés során kockázat nem merült fel. A pályázati célhoz képest változás nem volt.


« Vissza az előző oldalra!

Sótony Község Önkormányzata - Magyar