1. TAK lakossági fórum 2017. 11. 28.

Sótony Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

 

A településképi arculati kézikönyv egyeztetési dokumentációja elkészült.

 

Értesítjük Sótony község lakosságát, Sótony községben ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, Sótony területén működő és bejegyzett civil szervezetek, Sótony községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint Sótony községben működő egyházak képviselőit, mint partnereket, hogy az Önkormányzat a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet és a Korm. rendelet alapján – a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében –   

 

2017. november 28-án (kedden) 18.30 órakor

a Faluházban (9681 Sótony, József A. u. 26.)

 

l a k o s s á g i   f ó r u m o t

 

tart, az alábbi témakörben:

 

  1.  Településképi arculati kézikönyv bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

 

Az elkészült településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezete a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot és mondja el javaslatait!

 

Véleménynyilvánításra a lakossági fórumot követően is lehetőséget biztosítunk - a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - az alábbiak szerint:

 a) papír alapon írásban Sótony Község Polgármesterének címezve (9681 Sótony, Fő u. 3.)  postai úton vagy személyesen átadva, vagy

b) elektronikus levélben a onkorm.sotony@globonet.hu e-mail-címre megküldéssel indokolással, névvel, címmel és lehetőség szerint telefon- vagy e-mail-elérhetőséggel ellátott véleményben.

 

Sótony, 2017. november 22.

 

(:Vörös István:)

polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Sótony Község Önkormányzata - Magyar