2. Lakossági fórum - 2017. 11. 10. 9.30 óra

H I R D E T M É N Y

 

Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosításáról

 

 

Sótony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Milkovics Trans Kft. telephelyének kialakítása érdekében a Sótony 087, 088 és 089/1 hrsz.-ú területre vonatkozó szabályozás módosításának szükségességéről döntött.

 

Értesítjük Sótony község lakosságát, Sótony községben ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, Sótony területén működő és bejegyzett civil szervezetek, Sótony községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint Sótony községben működő egyházak képviselőit, mint partnereket, hogy az Önkormányzat a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet és a Korm. rendelet alapján – a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében –   

 

2017. november 10-én (pénteken) 9.30 órakor

a Faluházban (9681 Sótony, József A. u. 26.)

 

l a k o s s á g i   f ó r u m o t

 

tart, az alábbi témakörben:

 

  1.  Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (Sótony 087, 088, 089/1 hrsz.)

 

A témakör dokumentációja a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A HÉSZ és a szabályozási terv módosítása során számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot és mondja el javaslatait!

 

Véleménynyilvánításra a lakossági fórumot követően is lehetőséget biztosítunk - a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - az alábbiak szerint:

 a) papír alapon írásban Sótony Község Polgármesterének címezve (9681 Sótony, Fő u. 3.)  postai úton vagy személyesen átadva, vagy

b) elektronikus levélben az onkorm.sotony@globonet.hu e-mail-címre megküldéssel indokolással, névvel, címmel és lehetőség szerint telefon- vagy e-mail-elérhetőséggel ellátott véleményben.

 

Sótony, 2017. október 31.

 

(:Vörös István:)

polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Sótony Község Önkormányzata - Magyar